Vereniging ter bevordering van het geestelijke leven van de r.k. Hongaren in Nederland.

KvK ‘s Hertogenbosch nr. 40217046,

IBAN NL15INGB0001999017

Correspondentieadres: katalintapai@gmail.com

Uw email is met succes verzonden.